Σου απαγορεύω να αναφέρεις το όνομα μου...

02/07/2019

"Αποφασίζομεν και διατάσσομεν". Αυτά αρέσαν ανέκαθεν του Αδώνιδος.