Οι Μακεδόνες δε ξεχνάνε κανένα...

29/07/2019

Δείτε τις αφίσες που έχουν αναρτήσει για τον Μητσοτάκη οι Μακεδόνες....

Ο πλανήτης εκπέμπει SOS

22/07/2019

Εξαντλήσαμε ήδη τους φυσικούς πόρους για το 2019